Vada拧 si zoberie mili贸nov煤 p么啪i膷ku
Piatok, 05.okt骲ra 2012 - 13:47 hod.
obr谩zokU啪 aj na j煤lovom zasadnut铆 samospr谩vy vyvolalo ohlas, 啪e sa k煤palisko Vada拧 chyst谩 zobra钮 pribli啪ne 3 mili贸nov煤 bankov煤 p么啪i膷ku na v媒stavbu luxusn媒ch bungalovov. T媒m, 啪e poslaneck媒 zbor rozhodol o bezplatnom prevode mestsk茅ho pozemku a majetku v prospech Vada拧u, a zv媒拧ili takto stav jeho kapit谩lu, posilnili jeho 煤verov煤 sp么sobilos钮 a vytvorili vhodn煤 hospod谩rsku b谩zu aj k reorganiz谩cii a re拧trukturaliz谩cii doteraj拧铆ch 煤verov. Dozorn谩 rada Vada拧u a taktie啪 prim谩tor pova啪uje prevod mestsk茅ho pozemku a majetku za m煤dre, podlo啪en茅 hospod谩rske rozhodnutie. Zolt谩n Csepregi napr铆klad vysvetlil, 啪e re拧trukturalizovan铆m 煤verov iba na ich 钮arche  m么啪e firma uspori钮 pribli啪ne 200 tis铆c eur.  
Naopak,  viacer媒m  poslancom je celkov谩  suma p么啪i膷ky privysok谩 . L谩szl贸 Szigeti, predseda finan膷nej komisie si napr铆klad mysl铆, vzh木adom k tomu, 啪e s luxusn媒mi apartm谩nmi sa e拧te Vada拧 nestane celoro膷n媒m rekrea膷n媒m strediskom, sa jedn谩 o ve木mi v谩啪nu sumu. Av拧ak Prim谩tor J谩n Oravec  koncipoval, bungalovy dokon膷en茅 na jar bud煤ceho roku znamenaj煤 komfortn媒 stupe艌 vy拧拧ej kvality, ich hospod谩rnos钮 je ist谩, a do nich investovan茅 peniaze sa navr谩tia. U啪 teraz si  viacer铆 n谩ro膷nej拧铆 hostia dopredu obsadili vytv谩raj煤ce sa  apartm谩ny. Aj pod木a Endre Hogenbucha, riadite木a Vada拧u  je v媒stavba bungalovov dobr媒m krokom.  
Suma ozaj nie je mal谩, hovor铆me o 3 mili贸noch, a to tak, 啪e si na tento cie木 zoberieme 2,5 mili贸nov煤 p么啪i膷ku, a Vada拧 z vlastn媒ch prostriedkov prispeje 500 tis铆covou sumou. Ale my, ktor铆 pracujeme vo Vada拧i, vieme, 啪e s煤膷asn茅 ubytovacie priestory s煤 zastaral茅, a 膷oraz 钮a啪拧ie predate木n茅. Pritom sa jedn谩 o ubytovania na najlep拧om mieste, dopyt po nich je ve木mi ve木k媒. Hlavn媒m d么kazom toho je, 啪e za膷iatkom j煤la, ke膹 sme na dvoch banneroch inzerovali nov茅 apartm谩ny, v predzna膷en铆 a zv媒hodnenou cenou, - mimo hlavnej sez贸ny, 膷o sme e拧te ani nepred谩vali - , v拧etky t媒啪dne sme  u啪 teraz predali na sto percent . Na tieto ubytovania, na 10-20 metrov od baz茅nov je ve木mi ve木k媒 n谩rok. Netreba zabudn煤钮, 啪e apartm谩ny bud煤 postaven茅 v trojhviezdi膷kovej kvalite, ale budeme ich pon煤ka钮 v s煤膷asn媒ch  cen谩ch. Na ich v媒stavbu vynalo啪en茅 n谩klady sa teda v ka啪dom pr铆pade vr谩tia a t媒m aj celkov茅 n谩klady vynalo啪en茅 na projekt. Navy拧e stoj铆 na tom Vada拧 finan膷ne dobre, m么啪eme si dovoli钮 t煤to invest铆ciu, v 啪iadnom pr铆pade to neohrozuje hospod谩renie 鈥 vysvetlil pre n谩拧 mesa膷n铆k riadite木 Vada拧u.
Nov茅 luxusn茅 bungalovy za膷ne Vada拧 stava钮 na jese艌 toho roku, do apr铆la bud煤ceho roka musia by钮 hotov茅. Pod木a riadite木a pou啪铆vaj煤 tak煤 modern煤 technol贸giu, ktor谩 je nez谩visl谩 od po膷asia, nebude premokanie, rozmrznutie, plesnivenie. Vada拧 si d谩 vybudova钮 11 luxusn媒ch bungalovov, jedn谩 sa o 5,6,7 apartmanov媒ch budov.
-buch-
Preklad: gp