| STUROVO.ORG | Reality trovo | sturovo.sk | Mapa strnky  
Hlavné menu
Home
E-Sao - E-PeV
Spravodajstvo
Názory - Vélemények
Regióny - Régiók
Kultúra - Kultúra
Školstvo - Iskolaügy
Turistika - Turizmus
História - Történelem
Ekonomika - Pénzügy
Zahraničie - Külföld
Prechod na Euro
Šport - Sport
Manuál
Partneri píšu
Sme Online
Felvidék ma
Autorské práva

Publicistické články uverejnené na tomto portáli sú chránené autorským zákonom. Z toho vyplýva, že je neprípustné ani v originálnej podobe, ani v prepise, ani v častiach tieto články uverejniť v iných médiách. Taktiež je neprípustné použiť s komerčným účelom tieto články na ďalšie spracovanie, alebo uložiť články v počítačoch – okrem prípadov súkromného použitia. Na ďalšie použitie článkov je potrebný v každom prípade písomný súhlas vydavateľa!

A portálon felhasznált publicisztikai anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni – a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A cikkek további felhasználására minden esetben a kiadó írásbeli engedélyére van szükség!

Štúrovo a okolie - Párkány és vidéke
Platené parkovisko aj pri Aquariu
Hodnotenie / rtkels: / 1
tvrtok, 02.augusta 2012 - 12:44 hod.
obrázokV Štúrove v apríli 2012 zaviedli po troch rokoch platené parkovanie pri cestách. Cena parkovného je 50 a 30 centov. Po jeho zavedení mnohí využívali na celodenné parkovanie neplatené parkovisko nákupného centra Aquario.
Cel lnok...
 
Az Aquariónál is fizetős a parkolás
Hodnotenie / rtkels: / 0
tvrtok, 02.augusta 2012 - 12:39 hod.
obrázokPárkányban három év után, 2012 áprilisában vezették be ismét a fizetős parkolást az utak mellett. A díj óránként 50 és 30 cent. Emiatt sokan egész nap az Aquario nem fizetős parkolójában hagyták autójukat. 
Cel lnok...
 
Költöztetés és gyűjtőszigetek elhalasztva
Hodnotenie / rtkels: / 0
tvrtok, 02.augusta 2012 - 12:27 hod.
obrázokIdén a város nem alakít ki hulladékgyűjtő szigeteket és a könyvtár sem költözik ki a Teraszok lakótelepi iskolaépületbe – derült ki az önkormányzat júliusi ülésén.

Cel lnok...
 
Oznam mestského úradu
Hodnotenie / rtkels: / 0
tvrtok, 02.augusta 2012 - 12:22 hod.
Mestský úrad, oddelenie výstavby, rozvoja mesta a životného prostredia, oznamuje cteným občanom, aby nevykladali  vedľa zberných kontajnerov určených na TKO:
-    veľkoobjemové odpady (ako napr. nepotrebný nábytok),
-    stavebný odpad (ako napr. tehly, staré okná)
-    a biologický odpad (ako napr. konáre, pokosená tráva, lístie)

Uvedené odpady odporúčame likvidovať nasledovnými spôsobmi:
-    Pôvodca uvedených odpadov si objedná služby spojené s odvozom a likvidáciou odpadov u firmy AVE Štúrovo, a.s., alebo si zabezpečí odvoz na vlastné náklady na príslušnú skládku TKO
-    Biologický odpad  odporúčame kompostovať na vlastnom pozemku.
Od 1. augusta 2012 Mesto Štúrovo nebude zabezpečovať zber a likvidáciu uvedených odpadov. Zber veľkoobjemových odpadov mesto zabezpečuje 2-krát ročne v zmysle zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 19/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 8/2004 v znení VZN č. 10/2005, č. 6/2006, č.11/2006,č.16/2008, č.11/2009 a č.1/2010 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nezahŕňa likvidáciu uvedených odpadov. V prípade, že sa aj naďalej bude musieť zabezpečovať zber a uloženie uvedených odpadov, nebude možné zabrániť zvyšovaniu miestneho poplatku za TKO.
Za pochopenie ďakujeme,
Mestský úrad
 
ÉRTESÍTÉS
Hodnotenie / rtkels: / 0
tvrtok, 02.augusta 2012 - 12:19 hod.
A városi hivatal építésügyi osztálya értesíti a tisztelt lakosokat, hogy a hulladékgyűjtő edények mellé ne helyezzenek ki:
-    Nagyméretű hulladékot (pl. bútor)
-    Építési hulladékot (pl. tégla, öreg ablak)
-    Biológiai hulladékot (pl. ágak, lekaszált fű, lomb)
A felsorolt hulladékot az alábbi módon ajánljuk megsemmisíteni:
-    A hulladék szállítását rendelje meg az AVE Párkány társaságtól, vagy szállítsa azt el a kijelölt telephelyre
-    A biológiai hulladékot komposztálja a saját telkén
2012. augusztus 1-től Párkány városa nem biztosítja a feltüntetett hulladékok elszállítását és megsemmisítését. Az ilyen szemét összeszedését a törvények és a város általános érvényű rendeleteinek értelmében évente kétszer biztosítjuk.
A kommunális hulladék elszállításáért fizetett díj nem fedezi a fentiekben említett szemét elszállítását. Abban az esetben, ha továbbra is be kell biztosítanunk az ilyen szemét elhordását, elkerülhetetlenül emelkedni fog a szemételszállításért fizetett díj.  
Megértésüket köszönjük!
Városi Hivatal
 
Oznam – Felhívás
Hodnotenie / rtkels: / 0
tvrtok, 02.augusta 2012 - 12:18 hod.
Mestský úrad v Štúrove oznamuje záujemcom, že na ul. Hlavnej č. 34 ponúka na predaj formou dražby mestský majetok. Podrobnejšie informácie dostanete v budove mestského úradu na II. poschodí, č. dverí 33 a 36.
A párkányi városi hivatal értesíti az érdeklődőket, hogy árverés által eladásra kínálja következő ingatlanját: Fő utca 34 szám alatt. További információk a városi hivatal épületében a II. emeleten a 33-as és 36-os irodákban.
 
200 tisíc eur z úveru s opätovným čerpaním
Hodnotenie / rtkels: / 0
tvrtok, 02.augusta 2012 - 11:50 hod.
obrázokŠtúrovo opäť obnoví svoj bankový úverový rámec, aby dokázalo kompenzovať chýbajúcu čiastku z centrálnych daní. Kontokorentný úver schválili na júlovom zasadnutí samosprávy.
Cel lnok...
 
200 ezer euró - újrameríthető hitelből
Hodnotenie / rtkels: / 0
tvrtok, 02.augusta 2012 - 11:44 hod.
obrázokPárkány ismét megújítja banki hitelkeretét, hogy kompenzálni tudja a központi adóból kieső részt – a kontokorens hitelt az önkormányzat júliusi ülésén hagyták jóvá.
Cel lnok...
 
Dnešný deň

tvrtok, 18.jla 2024
as: hodn

Dnes m meniny: Kamila
Zajtra m meniny: Duana

Kalendár udalostí
« < Jl 2024 > »
N P U S P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Očakávané udalosti
Najnovšie správy
Najčítanejšie správy
Vyhľadávanie
  Hľadať na stránke
Prihláste sa
Počasie

In-počasie
Anketa
Kam sa chystáte tento rok na dovolenku?
 
Kurzový lístok
Počítadlo návštev
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes
mod_vvisit_counterVčera
mod_vvisit_counterTento týždeň
mod_vvisit_counterTento mesiac
mod_vvisit_counterCelkom1