| STUROVO.ORG | Reality trovo | sturovo.sk | Mapa strnky  
Hlavné menu
Home
E-Sao - E-PeV
Spravodajstvo
Názory - Vélemények
Regióny - Régiók
Kultúra - Kultúra
Školstvo - Iskolaügy
Turistika - Turizmus
História - Történelem
Ekonomika - Pénzügy
Zahraničie - Külföld
Prechod na Euro
Šport - Sport
Manuál
Partneri píšu

cURL error 35: SSL connect error

Sme Online
Felvidék ma
Autorské práva

Publicistické články uverejnené na tomto portáli sú chránené autorským zákonom. Z toho vyplýva, že je neprípustné ani v originálnej podobe, ani v prepise, ani v častiach tieto články uverejniť v iných médiách. Taktiež je neprípustné použiť s komerčným účelom tieto články na ďalšie spracovanie, alebo uložiť články v počítačoch – okrem prípadov súkromného použitia. Na ďalšie použitie článkov je potrebný v každom prípade písomný súhlas vydavateľa!

A portálon felhasznált publicisztikai anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni – a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A cikkek további felhasználására minden esetben a kiadó írásbeli engedélyére van szükség!

Veľká investícia odhlasovaná PDF Tlai E-mail
Hodnotenie / rtkels: / 0
SlabVynikajce 
tvrtok, 02.augusta 2012 - 11:37 hod.
obrázokSamospráva na júlovom zasadnutí súhlasila s rekonštrukciou Nánanskej cesty a výstavbou kruhového objazdu v celkovej hodnote 852 tisíc eur.

Mestské zastupiteľstvo na júlovom zasadnutí odhlasovalo rekonštrukciu Nánanskej cesty a výstavbu kruhového objazdu. Týmto rozhodnutím vlastne splnomocnili primátora na rokovanie s bankami o 852 tisícovom úvere, pretože veľkú investíciu by Štúrovo financovalo dlhodobou pôžičkou. Ako sme už o tom dávnejšie informovali, mesto a Štátna správa ciest spoločne obnovia Nánanskú cestu, pričom štát prispeje s 200 tisícami eur do výdavkov. Pred zastupiteľstvo sa dostali dve možnosti. Jednoduchšia počítala iba s rekonštrukciou cesty v hodnote 300 tisíc eur, ale výstavba kruhového objazdu zvyšuje výdavky o 500 tisíc eur. Proti tomu namietalo viac poslancov, niektorí nadhodili aj to, či by nebolo lacnejšie vytvorenie skromnejšieho kruhového objazdu.
„Budúci kruhový objazd už aj tak bude postavený v jednoduchšej verzii“ – reagoval Ján Oravec.

Toto ešte nie je cena úveru

Primátor pritom upozornil, že sa jedná iba o predbežný rozpočet investície, mestský úrad počíta s tým, že počas konkurzu sa táto suma ešte zníži. To vôbec neznamená, že mesto musí zobrať úver v hodnote 852 tisíc eur. Začnú rokovania s bankami a mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí rozhodne o tom, či príjme vyjednané podmienky, dobu viazanosti a sumu úveru.
„Vieme rokovať s bankami aj o lacnejšom alebo drahšom projekte. Ak však mestské zastupiteľstvo dá poverenie iba na jednoduchšiu verziu, v tom prípade už náklady a úverový rámec nemôžeme zvýšiť. Ak odsúhlasí drahšiu verziu, to sa ešte dá aj v priebehu zjednodušiť a celkové náklady znížiť. To znamená, odsúhlasením drahšej verzie aj mesto má väčšie možnosti  pri rokovaní o úverových podmienkach. Treba vedieť, že pri rekonštrukcii Nánanskej cesty sa v investícii vždy počítalo aj s kruhovým objazdom, a navyše aj s vytvorením obchádzky, čím by autá prichádzajúce z Nány smerom na Nové Zámky mohli opustiť mesto bez toho, aby to spôsobilo preplnenosť alebo dopravný chaos. Kruhový objazd je potrebný aj z dopravného hľadiska“ – vysvetlil svoj názor primátor.
Zástupkyňa primátora Kornélia Slabáková zdôraznila,  že ak mestské zastupiteľstvo neodhlasuje projekt, ktorý počíta aj s kruhovým objazdom, teda tú drahšiu verziu, tak neskoršie  to už nebude možné dať do projektu. Samospráva nakoniec odhlasovala investíciu v hodnote 852 tisíc eur.

Bezodplatný prevod pozemkov

Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo, že mesto svoje pozemky, nachádzajúce sa na kúpalisku Vadaš, bezodplatným prevodom odovzdáva do majetku Vadašu. „Nakoľko Štúrovo týmito pozemkami ručilo kúpalisku za rozvojové pôžičky, tento krok je vlastne odbremeňovanie, ktorým si mesto môže v prípade potreby zobrať na seba viac úverov“ – vysvetlil primátor.
O odpredaji budovy Delfin disco boli názory odlišné. Primátor tlmočil názor mestskej rady, podľa ktorého treba budovu predať, pretože už aj teraz je v zlom technickom stave. Ťažko je predstaviť si, že by mesto investovalo do jej obnovy. Takto nájomníci amortizujú budovu a za roky bude jej stav ešte horší. Nakoľko je o budovu záujem, mestská rada navrhuje predaj – povedal Ján Oravec. Poslanci Attila Lengyel a Zoltán Csepregi odpredaj Delfína nepovažujú za dobrý nápad. Poslanec Lengyel vysvetlil, že sa jedná o strategické územie vedľa hlavného vchodu do Vadašu, a cieľom je vlastne to, aby územie kúpaliska bolo čo najviac jednotné a veľké. Preto by pokladal za šťastnejšie, ak by sa budova dala do dlhodobého prenájmu. Z poslancov majú niektorí obavy aj z toho, že predajom by vytvorili precedens, to znamená, keď mesto predá Delfín a veľkosklad Drink, tak sa prihlásia záujemcovia aj o ďalšie územia.
Podľa Jána Oravca sa nedajú porovnávať územia a nehnuteľnosti vo Vadaši s miestom Delfína. Navyše odstránenie budovy by stálo Vadašu veľké peniaze.
Zastupiteľstvo nakoniec odhlasovalo predaj budovy Delfína a veľkoskladu Drink.
Tohto roku sa predsa nebude sťahovať mestská knižnica a nevytvoria sa ani vopred spomínané ostrovy na zber odpadu. Peniaze – 10 tisíc eur – z tohtoročného rozpočtu určené na vytvorenie ostrovčekov použijú na betónové plochy pod kontajnery, ktoré sú v blate, a stoja na neistej pôde. Prečo sa v tomto roku nesťahuje knižnica a nevytvoria sa ostrovy na zber odpadov vás informujeme v samostatnom článku tohto vydania.

Sťažnosti na merače

Poslanec László Szigeti interpeloval ohľadne nového parkovacieho poriadku. Viacerí občania sa sťažovali na nedeľňajšie platené parkovanie. Štúrovčania, ktorí chodia na nedeľňajšie omše sa sťažujú, že si tiež musia kúpiť parkovací lístok pri kostole. Szigeti nadhodil aj to, či by sa v tomto prípade nenašlo ľudskejšie riešenie, či by sa nedal zmeniť platný parkovací poriadok. Podľa primátora nie. O novom parkovacom poriadku, jeho dôvodoch a vzniknutých situáciách vás informujeme tiež v inom článku.
Primátor odpovedajúc tiež na poslaneckú otázku na zasadnutí oznámil, že podľa znenia zákona je mesto pripravené na zavedenie dvojjazyčných tlačív, s týmto nie sú žiadne problémy. Spomenuli aj to, že Enerbyt s.r.o. tohto roku pri vyúčtovaní už nebral do úvahy hodnoty z odparovacích čidiel namontovaných na radiátoroch. Vlani boli aj tieto hodnoty započítané do vyúčtovania. Poslanec Zoltán Csepregi sa odvolal aj na sťažnosti obyvateľov, podľa ktorých rozpočítanie nákladov podľa meračov sú neúmerné a nespravodlivé. Pretože umiestnenie bytov je rôzne, aj tieto skutočnosti by mal Enerbyt brať do úvahy. Navyše niektorí si merače dávajú do chladničky alebo iným spôsobom nimi  manipulujú.
Letné odparovanie, keď sa nekúri, neovplyvňuje výšku nájomného, ktoré platí obyvateľ, nájomník Enerbytu  – vyhlásil primátor. Je to vec čitateľa a menovateľa, teda ak sa čitateľ nemení, je jedno aká je veľkosť menovateľa. Ak sa každému vyparuje, tak takú istú teplotu nedelia na tisíc, ale na tisícpäťsto. To, čo sa delí, je v lete konštantné, pretože sa teplo nevyrába. Preto sa kvôli tomu nemusí nikto báť, nezvyšuje to náklady. Pri vyúčtovaní sa berie do úvahy aj umiestnenie bytov – vysvetľoval primátor.

Poplatky pre inú obec?

Zoltán Csepregi pripomenul aj to, že sa mu dostalo na vedomie, že Štúrovský rybársky zväz konal neoprávnene a svojim členom rozdeľoval šeky susednej obce a poplatky zaplatili na tento šek. Podľa poslanca Štúrovo týmto prišlo o príjem vo výške 2 tisíc eur, navyše podľa zákona by od štúrovských rybárov mohlo poplatok vyberať iba Štúrovo.
Ján Oravec povedal, že vedia o vzniknutej situácii a vyzvali susednú obec o vysvetlenie, tá ešte nereagovala. Ak naďalej neodôvodnia, prečo vyberali poplatky, tak Štúrovo bude vyžadovať od nich peniaze cez daňový úrad alebo iný orgán.
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo presun rozpočtových prostriedkov z výdavkovej časti bežného rozpočtu vo výške 10 tisíc eur za účelom obstarania projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia budovy Materská škola – Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo“. Celková hodnota investície je približne 200 tisíc eur, presun financií je potrebný na vyhotovenie projektovej dokumentácie.
Mestské zastupiteľstvo neodhlasovalo žiadosť Živnostenského spoločenstva o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva o 50%, terasy vytvorené za účelom pohostinského podnikania.
Nasledujúce zasadnutie MZ sa bude konať v septembri.

(buch)  Preklad: gp
 
Dnešný deň

Streda, 05.augusta 2020
as: hodn

Dnes m meniny: Hortenzia
Zajtra m meniny: Jozefna

Kalendár udalostí
« < Jl 2020 > »
N P U S P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
« < August 2020 > »
N P U S P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Očakávané udalosti
Najnovšie správy
Najčítanejšie správy
Vyhľadávanie
  Hľadať na stránke
Prihláste sa
Počasie

In-počasie
Kurzový lístok
Počítadlo návštev
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes
mod_vvisit_counterVčera
mod_vvisit_counterTento týždeň
mod_vvisit_counterTento mesiac
mod_vvisit_counterCelkom1